MEHTER SAZLARI

Zurna
Zurna

ZURNA

Mehterin ana sazı olan zurna, erik veya zerdali ağacından yapılan delikli bir sazdır. Kıymetli maden ve taşlarla süslenmiş, gümüş bileziklerle çevrelenmiş olanları da vardır. Zurna, ağzı tarafına doğru gittikçe daralan ağaç bir borudur. Ağız tarafında delikli bir lüle vardır. Lülenin baş tarafına üfleyince ses veren kamış takılır.  Zurnanın üstünde: Mi, re, do, si, la, sol, fa sesleri veren yedi delik, bir altta tiz fa deliği vardır.

İki tip zurna vardır: 1-Kaba zurna, 2-cura. Kaba zurna. kalın ses çıkarır, mehter zurnasıdır. Cura ise ince ses çıkarır.

 

Mehter Zurna

MEHTERDE ZURNA

Mehter takımında zurnayı çalan kişilere zurnazen denir.
Zurnanın çıkardığı ses, savaş sırasındaki at kişnelemerini temsil eder ve anımsatır.