HAKKIMIZDA

İSTANBULMEHTER hakkımızda

 

mehter hakkımızda

Askeri bandoların atasıdır. Mehterhaneler, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu 1289 yılından Yeniçeri Ocağı’nın lağvedildiği 1826 yılına kadar Osmanlı coğrafyasının her köşesinde teşkilatlandırılmıştır.

Revaçta olduğu ve ordunun ayrılmaz bir unsuru olarak kabul edildiği dönemlerde, padişah fermanları ile kollanıp gözetilen mehterin icra ettiği yüzlerce marş, türkü, ilahi, sanat müziğinden maalesef günümüze çok az eser kalmıştır.

Mehteran bünyesinde bulunan sazların her biri, savaş aletlerinden, unsurlarından birini temsil eder. Bu anlamda, kös; şahî topu, davullar; top seslerini, ziller; kılıç şakırtılarını, nakkareler; koşan atların nal seslerini, zurnalar; kişneyen atları, Cevgan; yiğit askerlerin nidalarını taşımaktadır. Mehteran nevbet vururken ‘tüyleri diken diken’ olan insanımız, Yemen Türküsü, Kırımdan Gelirim, Estergon Kal’ası, Plevne Marşı, Bağdat’ın Kapısını Genç Osman Açtı, Kıbrıs Marşı, Cezayir Marşı, Sivastopol Marşı gibi eserleri dinlerken parçalanmış Osmanlı’yı ve öz varlığından koparılmış vatan topraklarını hüzünle yâd etmektedir.

1950 yılı sonrasında ülkemizde kurulan mehterhanelerin çoğu maalesef olması gereken kaliteden çok uzak, temsil gücü zayıf durumdadır.

Müziğin bir mesaj olarak kullanılmasında ve insanımızın tarih şuuru ve dinamizm kazanmasında, binlerce yıllık kültürümüzün yeniden ihyasında etkin rolü olacağını düşünüyoruz.

 

Hakkımızda

mehter sol

Dünyanın en eski bandosu olan mehter tarihi, VII. yy. da yazılan ve Türk tarihinin en eski yazılı kaynağı olan Orhun yazıtlarına kadar uzanmaktadır.Mehter, ecdat kahramanlığının ve evrensel boyutlara ulaşmış anlayışının günümüzdeki görkemli bir anıtıdır. Dünya askeri tarihinin bu ilk bandosu, geçmiş dönem Türk müziğinin coşkulu ritimlerini bugünlere taşımaktadır.

mehter sag

Mehterin giysileri renk ve biçim bakımından ayrı bir güzellik arzeder. Giysilerinde tüm renkleri görmek mümkündür. Kullandığı başlıca enstrümanlar: Kaba zurna, boru, kös, davul, nakkare, zil ve cevgendir. Askeri müzik tarihinin başlangıcı ve dünya askeri bandolarının temel taşı olarak kabul edilen mehter, bugün ülkemizin çeşitli yörelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yurt içinde yurt dışında verilen konserlerle tüm dünyanın ilgisini üzerine çeken mehter, varlığını ve etkili gücünü asırlar sonra bugün de sürdürmekte,  toplumunun gönlünde sıcak yerini korumaktadır.