MEHTER BİLGİLERİ

Mehter tarihine giriş bilgileri
Mehter Tarihi


Mehter dost, sevgi, birlik ve kahramanlık ocağıdır. Mehteri kendine has özellikleri ile korumak yaşatmak gelecek nesil'e bırakmak her Türk'ün görevidir. Mehter; mızıkacı, çadırcı, kavas gibi muhtelif manalarda kullanılmış bir tabirdir Mehter Farsça " MIHTER" kelimesinin Osmanlılarca ULU-BÜYÜK manasına gelen bir kelimesinden alınmıştır. Dilimizde bu kelimenin Arapçalaştırılmış şekillerinden " MEHTER" kullanılmaktadır.
Askeri bandoların atasıdır. Mehterhaneler, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu 1289 yılından Yeniçeri Ocağı’nın lağvedildiği 1826 yılına kadar Osmanlı coğrafyasının her köşesinde teşkilatlandırılmıştır.

Revaçta olduğu ve ordunun ayrılmaz bir unsuru olarak kabul edildiği dönemlerde, padişah fermanları ile kollanıp gözetilen mehterin icra ettiği yüzlerce marş, türkü, ilahi, sanat müziğinden maalesef günümüze çok az eser kalmıştır.

Mehteran bünyesinde bulunan sazların her biri, savaş aletlerinden, unsurlarından birini temsil eder. Bu anlamda, kös; şahî topu, davullar; top seslerini, ziller; kılıç şakırtılarını, nakkareler; koşan atların nal seslerini, zurnalar; kişneyen atları, Cevgan; yiğit askerlerin nidalarını taşımaktadır. Mehteran nevbet vururken ‘tüyleri diken diken’ olan insanımız, Yemen Türküsü, Kırımdan Gelirim, Estergon Kal’ası, Plevne Marşı, Bağdat’ın Kapısını Genç Osman Açtı, Kıbrıs Marşı, Cezayir Marşı, Sivastopol Marşı gibi eserleri dinlerken parçalanmış Osmanlı’yı ve öz varlığından koparılmış vatan topraklarını hüzünle yâd etmektedir.

1950 yılı sonrasında ülkemizde kurulan mehterhanelerin çoğu maalesef olması gereken kaliteden çok uzak, temsil gücü zayıf durumdadır.

Müziğin bir mesaj olarak kullanılmasında ve insanımızın tarih şuuru ve dinamizm kazanmasında, binlerce yıllık kültürümüzün yeniden ihyasında etkin rolü olacağını düşünüyoruz.