MEHTERAN BÖLÜĞÜ

Bilgiler

CEVGEN (CEVGAN)

Mehterde ucunda küçük ziller bulunan bir sopa şeklinde müzik aletini kullananlara verilen isimdir . Bu müzik aleti de sadece Mehtere has bir müzik aletidir. Başka yerde kullanılmaz .

 

Mehteran Bölüğü

ZURNA (ZURNAZEN)

Mehterde Zurna çalanlara verilen isimdir. Zurna da bize has bir müzik aleti olma özelliğini halen korumaktadır. Mehterin kaldırıldığı her dönemde Zurna davulla beraber halkın gönlündeki yerini her zaman korumuştur.

 

Mehteran Bölüğü

NAKKARE (NAKKAREZEN)

Nakkare (Kudüm) ağızları deri kaplı , birbirine bağlı farklı büyüklükte iki çömlekten oluşan bir çalgı olup mehterde bunu çalanlara Nakkarezen ismi verilmektedir.

 

Mehteran Bölüğü

ZİL (ZİLZEN)

Mehterde Zil çalanlara verilen isimdir. Mehter de yüzyıllardır kullanılmakta olan Zil bugün de tüm askeri ve sivil bandolarda ve orkestralarda kullanılmaktadır.

 

Mehteran Bölüğü

DAVUL (TABLZEN)

Davul; Türklerin çok eskiden beri kullandıkları baş çalgıdır. Kaynağı Orta Asya'dır. Davul, Selçuklu Türkleri'nce Anadolu'ya getirilmiş, Osmanli Türkleri aracılığıyla da Avrupa'ya yayılmıştır.

 

Mehteran Bölüğü

KÖS (KÖSZEN)

Mehterde Kös çalan kişiye verilen isimdir. Daha önceleri Kös sadece padişah mehterlerinde kullanılırdı. 3.Selim diğer mehterlere de Kös konulmasına izin vermiştir.

 

Mehteran Bölüğü

TUĞ

Türkler'de, hükümdarlık, vezirlik, beylerbeyilik, sancak beyliği gibi askeri görev ve memuriyet işareti olarak kullnılmıştır.

 

Mehteran Bölüğü

SANCAKLAR

Sancak (Kırmızıi zemin üzerine beyaz üç hilal) , Yeşil sancak (Yeşil zemin üzerine beyaz üç hilal) ve istiklal alameti olan Ak sancak. Bunlari taşıyanlara Sancaktar ismi verilir.

 

Mehteran Bölüğü

MEHTERBAŞI

Mehter takımının yetiştirilmesinden, çalışmasından ve yönetiminden sorumlu kimse.

 

Mehteran Bölüğü

ÇORBACIBAŞI

Mehterin yürüyüşü sirasinda en önde yürüyen kişidir. Mehter takımının bölük komutanıdır.

 

Mehteran Bölüğü