MEHTER BİLGİLERİ

Nevbet nizamı bilgileri
mehterhane

L

     Mehterde nevbet (konser) düzeni yarımdaire şeklindedir. Nekkarezenler oturur diğerleri ayakta dururlar. Kösler yarım dairenin  ortasındadır. Mehteran çalmağa başlamadan önce içoğlan başçavuşu ortaya gelerek: "Vakt-i sürûr-u  sefâ mehterbaşıağa hey…hey…" diye bağırır. Nevbette hazır bulunanlarla mehterin dikkati çekilmek üzere, nakkarezenler, süfyan usulüyle üç defa tempo tutarlar ve mehterbaşıağa mehterin önüne gelir:
"Merhaba ey mehteran!" diyerek sağ elini göğsüne koyup eğilerek hem dinleyicileri hem de mehteranı selamlar. Mehteran da hep birlikte, ellerini göğüsleri üzerine koyarak  eğiip hep bir ağızdan:
"Merhaba mehterbaşı!" diyerek selama karşılık verirler. Bundan sonra mehterbaşıağa:
"Has duuurr!" komutunu verir, mehteran çalmağa hazırlanır, sonra da "der fasl-ı" diyerek, çalınacak parçanın nağme ve adını söyler. Mesela: "der fasl-ı rast peşrevi"   gibi, daha sonra:
"Haydi ya Allah!" diyerek mehteri çalmaya geçirir. Her nevbet sonunda mehterbaşıağa tarafından padişaha dua etmek de adetti. Bu da "gülbank çekilerek" yerine getirilirdi.